RSS

પ્રશ્નપત્ર – 29

08 જાન્યુઆરી

1 આપણે જેકાંઇ છીએ એટલે

             A   વારસો                  B   સભ્યતા               C   સંસ્કૃતિ                D   સંપતિ

2 ભારતીય પ્રજાએ કોની પ્રત્યે સમરસ ભાવ દાખવ્યો છે ?

            A  વનસ્પતિ              B  પશુઓ                   C સર્વજીવો                 D  પર્વતો

3  સંગીત રતના કર ગ્રંથના કર્તા કોણ હતા ?

             A   પંડિત સુબ્બારાય B   પંડિત અહોબલે        પંડિત નારદ          D  પંડિત સારંગદેવ

4 ઓડિસી નૃત્યપ્રકાર ક્યા પ્રદેશ સાથે સંકળાયેલ છે ?

             A  ઓરિસા                B  કેરળ                         C  આંધ્રપ્રદેશ            D  ગુજરાત

5 મહાવીરચરિતમ્ નાટ્યકૃતિના લેખક કોણ છે

             A  મહાવીર                B  ભાસ                         C ભરતમુનિ               D ભવભૂતિ

6 ગુજરાતમાંથી મળી આવેલું હડ્પ્પીય સંસ્કૃતિનું મહત્વનું નગર ધોળાવીરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ?

              A  કચ્છ                  B  બનાસકાંઠા                   C  જૂનાગઢ               D  સાબરકાંઠા

7 રૂદ્રમહાલ કયા શહેરમાં આવેલો છે ?     

               A  પાટણ                 B  જૂનાગઢ                      C  સિદ્ધપુર                D  વડનગર

8 મોઢેરાના સૂર્યમંદિરનું શિલ્પકામ કઇ શૈલીમાં થયું છે ?

               A  દ્રવિડ                  B  ગાંધાર                          C  ઇરાની                D  મથુરા

9 પ્રાચીન યુગમાં રચાયેલી વહીવટી વિજ્ઞાનની કૃતિ કઇ છે ?

               A  મિલિન્દપન્હો                                         કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર                 

               C  અષ્ટાધ્યાયી                                            D મિનેન્ડર અર્થશાસ્ત્ર

10 મધ્યકાળમાં સંપૂર્ણ ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણના નગરોની ભાષા કઇ બની હતી ?

                A  અરબી                 B  ફારસી                    C ઉર્દૂ                                D  હિન્દી

11 કર્મકાંડ,જ્યોતિષ,વ્યાકરણ અને ખગોળશાસ્ત્રનો સમાવેશ શામાં થાય છે ?

               A ઉપનિષદ               B ખંડદર્શન                C કથાસાહિત્ય                    D વેદાંગ

12 શાલિહોત્રે ક્યો પ્રખ્યાત ગ્રંથ લખ્યો છે ?

                A  અશ્વ આયુર્વેદ         B  અશ્વશાસ્ત્ર                C  શાલિહોત્રીય                  D  હસ્તી આયુર્વેદ

13 ભૈતિક શાસ્ત્રની સાથે જ ભારતમાં બીજી કઇ વિદ્યાનો પણ વિકાસ થયો હતો ?

                 A  જૈવિક વિદ્યા           B  રસાયણવિદ્યા           C  જનીનવિદ્યા                  D  ધતુવિદ્યા

14 હમ્પી કઇ નદીને કિનારે આવેલું છે ?

                 A  તુંગભદ્રા               B  યમુના                          C  કાવેરી                 D  મહાનદી

15 તાજમહાલનું બાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું ?

                A ઇ.સ. 1631              B ઇ.સ. 1765                      C ઇ.સ. 1653              D ઇ.સ. 1665

16 હુમાયુનો મકબરો ક્યા શહેરમાં આવેલો છે ?

                   A  આગરા                B  ભોપાલ                          C  દિલ્લી                 D  નાગાલેન્ડ

17 નીચેનામાંથી એક જોડકું ખોટું છે. તે જણાવો ?

                    A  કાજીરંગા – અસમ                                      B  કેવલાદેવ- રાજસ્થાન

                    C ઇરિંગોલ કાવૂ – કેરળ                                  D  ઓરાન – મેવાડ

18 જમીન ખડકોની કઇ પ્રક્રિયાની ફલીત પેદાશ છે ?

                      A પ્રદૂષણ                B   સંરક્ષણ                     C    ખવાણ                 D ફળદ્રુપતા

19   વિશ્વમાં કોઇ પણ સ્થળે જોવા મળતું ન હોય અને માત્ર કચ્છના નાના રણમાં જ જોવા મળે છે તે

        પ્રાણીનું નામ

                     A  ઘુડખર                     B    ઊંટ                        C   ઘોરાડ            D    હાથી

20 નીચેનાંમાંથી  એક જોડકું ખોટું છે. તે શોધીને ઉત્તર લખો ?

           A    મધ્ય પ્રદેશ –  કાન્હા                        B   કેરળ – મદુમલાઇ     

          C   અસમ -માનસ                               D   ઉત્તર પ્રદેશ – ચંદ્રપ્રભા

21 ભારતના કયા રાજયને ઘઊંનો કોઠાર કહેવામાં આવે છે ?

          A   ગુજરાત         B   મહારાષ્ટ્ર         C  પંજાબ            D   બિહાર

22 નીચેનામાંથી કયો પાક રોકડીયો નથી ?

           A   તમાકુ            B   ડાંગર            C   કપાસ             D   રબર

23 નાગાર્જુનસાગર યોજના કઇ નદી પરની યોજના છે ?

           A    ગોદાવરી         B    નર્મદા            C   કૃષ્ણા            D   તુંગભદ્રા

24 નીચેનામાંથી કઇ ખનીજનો સમાવેશ કિંમતી ધાતુમય ખનીજમાં થતો નથી ?

       A ટીટાનિયમ       B પ્લેટિનિયમ             C ચાંદી             D સોનું

25 ખનીજ તેલ અને કુદરતી વાયુના ઉત્પાદનમાં ક્યો દેશ વિશ્વમાં પ્રથમ સ્થાને છે ?

           A    ઇરાન                      B   યૂ. એસ.          C    રશિયા          D    સાઉદી અરેબિયા

26 લાંબા ગામે ક્યા દેશના સહયોગથી વિન્ડફાર્મ સ્થાપવામાં આવ્યું છે ?

       A યુ.એસ.           B ડેન્માર્ક           C જર્મની            D રશિયા

27 બ્ભારતમાં ભૂતાપીય ઉષ્મા દ્વારા કાર્યરત પ્લાન્ટ ક્યા આવેલો છે ?

       A માણિપુર         B મણિકરણ         C માધોપુર         D મરીનાબીચ

28 ભારત હીવી ઇલેક્ટ્રિકલ લિમિટેડ ક્યા ક્ષેત્રનો ઉદ્યોગ છે ?

       A સંયુક્ત           B જાહેર             C ખાનગી          D સહકારી

29 ભારતમાં સૌથી વધુ આયાત શાની થાય છે ?

           A   યંત્રસામગ્રી                B   સોનું                C  ખનીજતેલ          D   ખાતરની

30 ઇ.સ.1950-51માં પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો રાષ્ટ્રીય આવકમાં ફાળો કેટલો હતો ?

       A 47.7 ટકા        B 57.7 ટકા        C 23.9 ટકા        D 58 ટકા

31 ઇ.સ.1999-200માં રોજગારીમાં માધ્યમિક ક્ષેત્રનો ફાળો કેટલો હતો ?

       A 10.7 ટકા        B 17.7 ટકા         C 17.5 ટકા         D 26.6 ટકા

32 ઇ.સ 2001-02માં રાષ્ટ્રીય આવકમાં માધ્યમિક ક્ષેત્રનો ફાળો કેટલો હતો ?

A 10.7 ટકા        B 17.7 ટકા         C 14.8      ટકા         D 26.6 ટકા

33 આર્થિક સુધારાઓનો અમલ કોના દ્વારા થાય છે ?

       A સરકાર           B આયોજન        C નાણાંમંત્રી        D એક પણ નહિ

35 કુટુંબમાં કમાનારનાં અવસાન પછી આશ્રિતોને સહાય કઇ યોજના અન્વયે મળે છે ?

       A રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય યોજના            B નિર્મલ ભારત 

C સંપુર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના              D ફૂડ ફોર વર્ક યોજના

36 ગ્રાહક અધિકાર દિનનીઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે ?

       A 29 ડિસેમ્બર            B 21 માર્ચ          C 4 ઑકટોબર      D 15 માર્ચ

37 માનવવિકાસનો ઉદેશ છે સૌ માટે ….. નું સર્જન કરવાનો ?

સન્માન              B  રોજગારીઓ                  C  ઉદ્યોગ                 D આવક

38 સતત ચાલતી પ્રક્રિયા કઇ છે ?

       A માનવ વિકાસ    B સામાજિક વિકાસ C આર્થિક વિકાસ    D રાષ્ટ્રીય વિકાસ

39 2003માં ભારતમાં જાહેર હોસ્પિટલો કેટલી હતી ?

       A 15,303          B 15,330          C 15,433          D 15,333

40 માનવવિકાસ અહેવાલ 2005 મુજબ વિશ્વમાં ઉચ્ચ માનવવિકાસ ધરાવતા કુલ કેટલા દેશો છે ?

A  68                           B  57                           C  47                           D  42

41 રાજ્ય હસ્તકની નોકરીઓમાં અનુસૂચિત જનજાતિ માટે કેટલી બેઠકો અનામત રખાઇ છે ?

       A 15 ટકા           B 7.5 ટકા          C 27 ટકા          D 10 ટકા

42 લઘુમતીઓના અધિકારો,હિતોના રક્ષણ તથા કલ્યાણ માટે શાની રચના કરવામાં આવી છે ?

       A કલ્યાણ પંચ             B લઘુમતી પંચ     C રાષ્ટ્રીય આયોગ  D લઘુમતી સેલ

43  નીચેનામાંથી એક જોડકું ખરું નથી તે શોધી ઉત્તર લખો ?

એન.એસ.સી.એન. – બોડૉલૅન્ડ             B  એ.ટી.ટી.એફ. – ત્રિપુરા 

યુ.એમ.એફ. – અસમ                            D  નક્સલવાદી પ્રવૃતિ- પશ્વિમ બંગાળા

44 રાજકીય અને ધાર્મિક હિતો માટે ટકરાતાં નાગા અને કુકી સંગઠન ક્યા રાજયનાં સંગઠનો છે ?

મેઘાલય               B  મણિપુર                  C  અસમ                 D નાગાલૅન્ડ

45 નક્સલવાદનો પ્રારંભ ક્યા રાજ્યથી થયો ?

       A બિહાર            B પ.બંગાળા        C ઓરિસ્સા         D ઝારખંડ

46 આપણા સમાજમાં સૌથી અસુરક્ષિત વર્ગ ક્યો છે ?

       A બાળકો           B વિકલાંગો         C વૃદ્ધો              D નિરક્ષરો

47 સામાજિક પરિવર્તન એ કેવી પ્રક્રિયા છે ?

       A સામાન્ય          B કઠિન             C ગતિશીલ         D સાર્વત્રિક

48 આપણા સમાજમાં ક્યો વર્ગ અસુરક્ષિત છે ?

વૃદ્ધો                               B  પુરુષો                 C  સ્ત્રીઓ                 D  બાળકો

49 બજાર પદ્ધતિમાં આર્થિક નિર્ણયો શાનાં દ્વારા લેવાય છે ?

       A સરકાર           B બજાર            C ભાવતંત્ર          D ગ્રાહક    

50 જીવનનાં સનાતન મૂલ્યોનો સમાવેશ કયા પ્રાચીન સાહિત્યમાં કરવામાં આવ્યો છે ?

આરણ્યકો              B ઉપનિષદો              C  અથર્વવેદ               D  સામવેદ

Advertisements
 

2 responses to “પ્રશ્નપત્ર – 29

 1. ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

  જાન્યુઆરી 8, 2012 at 6:51 એ એમ (am)

  ખુબ જ સરસ

  સાહેબશ્રી.

  અમારી શાળાના બાળકોને મજા પડે છે સાહેબ

  અભિનંદન

   
 2. Dr.kaushal desai

  જાન્યુઆરી 22, 2012 at 2:34 પી એમ(pm)

  ખુબ—-ખુબ અભિનંદન

  પ્રશ્નપત્ર-29 ને ડાઉનલોડ કરવું હોય તો શું કરવું તે જણાવા વિનંતી

  આભાર॰

  —-ડૉ॰કૌશલ દેસાઇ

   

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: