RSS

પ્રશ્નપત્ર – 28

11 ડીસેમ્બર

1 ભારતીય સંસ્કૃતિ એટલે 

        A ઋતુંઓની સંસ્કૃતિ                                  B ઇતિહાસની સંસ્કૃતિ                                     

        C સામાજીક સંસ્કૃતિ                                  D નદીઓ અને પર્વતોની સંસ્કૃતિ

2 પ્રાકૃતિક વારસામાં સમાવિષ્ટ નીચેમાંથી કયુ પરિબળ છે ?

       A  ઇમારતો               B  સંસ્કાર                C  મકબરો             D  જંગલો

3 કાળા રંગની મીનાકારિ માટે જાણીતું શહેર ?

       A સુરત                     B  ચેન્નાઇ                 C હૈદરાબાદ           D  કોલકાતા

4 નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખરું નથી તે શોધીને ઉત્તર લખો

        A  જરીકામ – સુરત                                  B  અકીકકામ – જયપુર   

        C  જડતરકામ – બિકાનેર                         Dમીનાકારીગરી – વારાણસી

5 નીચેનામાંથી ક્યું સ્થળ કાષ્ઠકલા માટે જાણીતું નથી?

       A  ઇડર                     B શંખલપુર              C સંખેડા                 D સિદ્ધપુર

6 સ્તુપની ચારે બાજુએ ઊંચા રચેલા ગોળાકાર રસ્તાને શું કહે છે ?

       A  હર્મિકા                 B  તોરણ                    C  પ્રદિક્ષણા પથ    D  મેઘિ

7 સહ્સ્ત્રલિંગ તળાવ અને રાણકી વાવ કયા શહેરમાં આવેલા છે ?

       A  મહેસાણા              B અમદાવાદ          C  જૂનાગઢ            D  પાટણ

8 મોહે – જો – દડોના રસ્તાની પહોળાઇ કેટલી હતી ?

       A  2.50 મી               B 10 મી                     C  6.75 મી           D  9.75 મી

10 મહાકવિ બાણની કૃતિ કઇ છે ?

       A કાદમ્બરી             B  દેવીચંદ્ર               C  મૃચ્છકટિકમ્      D  મુદ્રારાક્ષસ

10 રાજતરંગિણં ગ્રંથના કર્તા કોણ છે ?

        A  સોમદેવ               B  અશ્વદેવ               C  કલ્હણ               D  જયદેવ

11 છેલ્લો મુઘલ સમ્રાટ કોણ હતો ?

       A ઔરંગઝેબ            B શાહજહાં               C જહાંગીર             D બહાદુરશાહ ઝફર

12 અશ્વશાસ્ત્રની રચના કોણે કરી હતી ?

       A  વાગ્ભટ્ટ                B  ભાસ્કરાચાર્ય       C આર્યભટ્ટ             D  શાલિહોત્ર

13 આગરાનો પ્રખ્યાત કિલ્લો બંધાવનાર મુઘલ બાદશાહ કોણ હતો ?

        A  હુમાયુ                 B  શાહજંહા               C  ઔરંગઝેબ        D  અકબર

14 ઉર્સ ક્યા ધર્મનો તહેવાર છે ?

        A હિન્દુ                    B બૌદ્ધ                        C પારસી              D ઇસ્લામ

15 કાઝીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉધાન ક્યા રાજયમાં આવેલું છે ?

        A રાજસ્થાન           B  મેધાલય               C  અસમ               D  અરુણાચલ

16 નીચેનામાંથી કયું સંસાધન જૈવિક સંસાધન છે ?

       A   લોખંડ                  B   જંગલો               C   તાંબુ                D  મૅંગેનીઝ

17 નીચેનાંમાંથી  એક જોડકું ખોટું છે. તે શોધીને ઉત્તર લખો ?

        A  અનામત જંગલો – 54.4%                   B   સંરક્ષિત જંગલો – 29.2%           

        C  વર્ગીકૃત જંગલો – 59.5%                    D  બિનવર્ગીકૃત જંગલો – 16.4%

18 નીચેનાંમાંથી કયો પાક બાગાયતી પાક નથી ?

       A  મકાઇ                   B   રબર                    C   ચા                    D  કૉફી

19 જળની માંગ વધારના પરિબળ નીચેમાંથી ક્યું છે ?

       A ઉત્સવો                  B મેળાઓ                C જીવનશૈલી         D જંગલવિનાશ

20 અધાતુંમય ખનીજ ક્યું છે ?

        A  ક્રોમિયમ              B   ટાઇટેનિયમ        C   અબરખ          D    ક્લાઇ

21 ખનીજ કોલસોએ વનસ્પતિનું ક્યું સ્વરૂપ છે ?

       A   અશ્મિશીલ         B   ભશ્મિભૂત            C   અશ્મિજીવી     D  અશ્મિભૂત

22 નીચેનાંમાંથી ક્યું જોડકું ખોટું છે તે શોધી ઉત્તર લખો ?

        A  ગુજરાત – કાકરાપાર                           B   કર્ણાટક – રાવતભાટા  

       C  તમિલનાડુ – કલ્પક્કમ્                         D  મહારાષ્ટ્ર – તારાપુર

23 દેશમાં દરેક વ્યક્તિ દર કલાકે કેટલા કિલોવૉટ વીજળી વાપરે છે ?

       A 389                       B 897                        C 379                   D 793

24 નીચેનામાંથી કઇ વસ્તુના ઉત્પાદનમાં પેટ્રોરસાયણનો ઉપયોગ થતો નથી ?

       A  રંગ                       B   તાંબું                     C   રસાયણ         D   કૃત્રિમ રબર

25 દેશમાં કુલ કેટલી ખાંડની મિલો આવેલી છે ?

       A 540                        B 460                       C 560                    D 360      

26 ભારત હવે કઇ ક્રાંતિ માટે તૈયાર છે ?

        A હરિયાળીક્રાંતિ     B સંચારક્રાંતિ          C શ્વેતક્રાંતિ             D માર્ગક્રાંતિ

27 ભારતની પૂર્વ મધ્ય-રેલવેનું મુખ્યાલય ક્યા શહેરમાં છે ?

        A  હાજીપુર             B  હુબલી                  C  માલેગાંવ          D  ઇન્દોર

28 નીચેના પૈકી ક્યો દેશ વિકસિત દેશ છે ?

         A  શ્રીલંકા              B  ભારત                  C  પાકિસ્તાન        D   અમેરિકા

29 ઇ.સ 2000-2001માં ભારતની માથાદીઠ આવક કેટલી હતી ?

        A 15,600 રૂ.             B 16,500 રૂ.             C 17600 રૂ            D 14600 રૂ.

30 મુક્ત અર્થતંત્ર તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

       A મિશ્ર અર્થતંત્ર       B બજાર પદ્ધતિ         C સમાજવાદી પદ્ધતિ      D સામ્યવાદ

31 ક્યા વર્ષની ઔધોગિક નીતિથી ભારતમાં આર્થિક સુધારાનો યુગ શરૂ થયો ?

       A  ઇ.સ. 1995          B  ઇ.સ. 1991           C  ઇ.સ. 1999        D   ઇ.સ. 1998

32 બેરોજગારીની સમસ્યા ઉકેલવાનો મુખ્ય ઉપાય શો છે ?

        A  કામના બદલામાં અનાજ આપવું        B  ઉત્પાકીય માળખું બદલવું     

        C  રોજગારીની તકોનું સર્જન કરવું          D  માળખાગત સુવીધાઓમાં વધારો કરવો

33 સાપેક્ષ ગરીબી જાણવાનું માધ્યમ ક્યું છે ?

       A માથાદીઠ આવક   B રાષ્ટ્રીય આવક     C સરેરાશ આવક     D શિક્ષણ

34 એપ્રિલ 1951માં બેરોજગારીનું પ્રમાણ કેટલું હતું ?

       A 23 લાખ                 B 33 લાખ                C 43 લાખ            D 28 લાખ

35 ગ્રાહકે શેની ચોકસાઇ રાખીને વસ્તુની ખરીદી કરવી જોઇએ ?

       A  દેખાવ                   B  વજન                  C  પૅકિંગ                D  ગુણવત્તા

36 ભારતીય આયોજનનો હેતું શેની સાથે ઝડપી આર્થિક વિકાસ સાધવાનો છે ?

        A  ખાદ્યપુરાણ        B  ગ્રાહકજાગૃતિ       C  ભાવસ્થિરતા     D  ફુગાવો

37 BISની પ્રાદેશી કચેરી ગુજરાતમાં ક્યા આવેલી છે ?

       A અમદાવાદ           B સુરત                    C રાજકોટ              D ભાવનગર

38 ભારતના નાગરિકને સામાજિક,આર્થિક અને રાજનૈતિક ન્યાય આપવાનો સંદેશો કોને આપ્યો

       છે ?

        A  ભારતના રાષ્ટ્ર પ્રમુખ                          B  ભારતના વડાપ્રધાન   

         C  ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતે               D  ભારતનાં બંધારણનું આમુખ

39 ઇ.સ. 2001-2માં ગુજરાતમાં મૃત્યુદર કેટલો હતો ?

       A  8.8                       B  6.8                        C  7.7                    D  9.9

40 માનવવિકાસ આંકનો નિર્દેશક નીચેનામાંથી ક્યો ખોટો છે ?

       A  જ્ઞાન                     B  જીવનધોરણ        C  રાજકીય વિકાસ     D   આરોગ્ય

41 કુલ ઘરેલું પેદાશની વૃદ્ધિમાં મુખ્ય અવરોધક પરિબળ ક્યું છે ?

       A ભાવવધારો          B ગરીબી                 C વસતી વધારો     D બેરોજગારી

42 આતંકવાદ કઇ સમસ્યા છે ?

       A  પ્રાદેશિક               B  વૈશ્વિક                 C  પ્રાંતિક                D  રાષ્ટ્રીય

43 આપણો દેશ ક્યારે વિભાજિત થયો ?

       A 1948                     B  1950                    C  1947                D  1949

44 ભારતની આઝાદી માટે શહિદ થયેલાને આપણે ક્યા નામે ઓળખીએ છીએ ?

       A  બળવાખોર          B  નકસલવાદી      C  આતંકવાદી       D  ક્રાંતિકારી

45 નીચેનામાંથી એક જોડકું ખરું નથી તે શોધી ઉત્તર લખો ?

        A  કે.એન.એ – મણિપુર                     B  બી.એલ.ટી.એફ. – નાગાલૅન્ડ 

        C  ટી.યુ.જે.એફ. – ત્રિપુરા                  D  ઉલ્ફા – અસમ

46 ક્યો દસકો વિકલાંગ દસકા તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો ?

       A 1973 થી 1982                               B 1981 થી 1990   

       C 1983 થી 1992                               D 1984 થી 1993

47 નીચેનામાંથી ક્યા દેશમાં નહિવત ભ્રષ્ટાચાર નથી ?

       A ફિનલેન્ડ               B સ્વિડન                  C ચીન                  D કેનેડા

48 નાગરિકતાનું અનિવાર્ય લક્ષણ નીચેનામાંથી જ્યું છે ?

       A અધિકાર          B વસવાટ          C ચૂટંણી            D વ્યવહાર

49 વિકલાંગોનો વિષય આજે વિશ્વ માટે શું છે ?

       A  માનવતા             B  લાગણી               C  ચિંતા                 D  ગંભીર

50 નદીઓના જૂના કાંપની જનમીન કયા નામે ઓળખાય છે ?

       A ખદર                     B બાંગર                    C  પડખાઉ            D  રેગુર

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on ડિસેમ્બર 11, 2011 in પ્રશ્ન બેંક

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: