RSS

પ્રશ્નપત્ર – 22

02 સપ્ટેમ્બર

1  આપણા બંધારણની કઇ કલમમાં સાંસ્કૃતિક વારસાના જતન માટે નાગરિકની મૂળભૂત ફરજ

   દર્શાવવામાં આવી છે ?

       A   કલમ 48 (અ)                                  કલમ 51 (ક)         

       C   કલમ 72 (ક)                                    કલમ 51 (અ)

2 નીચે પૈકી કયું વિધાન ખોટું નથી ?

       A  નોર્ડિક અન્ય સમકાલીન પ્રજા કરતાં પછાત હતી   

       B  દ્વવિડોમાં ભાર્યાપ્રધાન કુંટુંબપ્રથા પ્રચલીત હતી    

       C  સાંસ્કૃતિક વારસો માનવનિર્મિત અને વૈવિધય સભર નથી 

        D  શિલ્પકલા પાંચ હજાર વર્ષ જૂની છે

3 સંગીત રતના કર ગ્રંથના કર્તા કોણ હતા ?

        A   પંડિત સુબ્બારાય                            B   પંડિત અહોબલે 

       C  પંડિત નારદ                                    પંડિત સારંગદેવ

4 ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીક તરીકે નીચેનામાંથી કયા એક પ્રતિકને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે ?

       A  ઘોડાની મૂર્તિને                                શિવનીમૂર્તિને    

       C  વૃષભની મૂર્તિને                               સિંહની મૂર્તિને

5 નીચેનાંમાંથી એક જોડકું ખરું નથી તે શોધી લખો

       A  ભીમદેવ પ્રથમ – સૂર્યમંદિર મોઢેરા               

       D  નૃસિંહવર્મન બીજો – મહાબલિપુરમ્ મંદિરો

       C રાજરાજ ચૌલ – બૃહદેશ્વર મંદિર            

       D  સિદ્ધરાજ જયસિંહ – ધર્મરાજ મંદિર

6 શંકરાચાર્યની મુખ્ય રચના કઇ છે ?

       A શાંતિપુરાણ                                       B  શંકરપુરાણ                              

       C  ભાષ્ય                                               D આદિપુરાણ

7 નીચેમાંથી કઇ ભાષા ઇ.સ. પૂર્વે પ્રથમ શતાબ્દીમાં વિકસી હતી ?

        A તમિલ                                           B ફારસી           

       C અરબી                                             D હિન્દી

8 વરાહમિહિરે કયો પ્રખ્યાત ગ્રંથ લખ્યો હતો ?

       A  બૃહદસંહિતા                                     B  બ્રહ્માંડ્સંહિતા    

      C જ્યોતિષસંહિતા                                 D ખગોળસંહિતા

9 બુદ્ધની 7.5 ફૂટની ઊંચી ક્યાંથી મળી ?

       A પશ્વિમ બંગાળા                                 B બિહાર           

       C ઓરિસ્સા                                          D તમિલનાડુ

10 અસમનો મુખ્ય તહેવાર કયો છે ?

       A  ઓનમ                                             B  ગણગોર              

      C  બિહુ                                                  D  ગણેશચતુર્થી

11 ભારતનાં 17 સ્મારકો કઇ સંસ્થાએ વિશ્વવારસા તરીકે જાહેર ર્ક્યાં છે ?

       A  આઇ.એમ.એફ.એ.                            B  સંયુકતરાષ્ટ્ર                 

       C  યુનિસેફ                                           D  યુનેસ્કોએ

12 નવી દિલ્લીમાં ક્યું સંગ્રાહલય આવેલું છે ?

       A  ડ્યુક ઑફ વેલ્સ                               B  પ્રિનસ ઑફ વેલ્સ

      C  ચાર્લ્સ ઑફ વેલ્સ                             D  નૅશનલ આર્કાઇઝ

13 સંગમેશ્વર અને પાપનાશમ મંદિર સમૂહ હાલ ક્યા સ્થળે છે ?

       A પાલનપુર                                        B સાલમપુર       

       C આલમપુર                                        D ભાગલપુર

14 કઇ જમીન છેદ્રાળુ અને ઉપજાઉ હોય છે ?

       A રાતી જમીન                                     B  પડખાઉ જમીન       

       C  કાંપની જમીન                                 D  કાળી જમીન

15 નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે? તે શોધીને ઉત્તર લખો ?

       A ખદર જમીન – નવા કાંપની જમીન  

       B   બાંગર જમીન – જૂના કાંપની જમીન

       C   રેગૂર જમીન – કાળી જમીન                

       D  કપાસની જમીન – પડખાઉ જમીન

16 વનસ્પતિની વિવિધતાની દષ્ટીએ સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે ?

       A બીજુ                                                 B  દસમું     

       C    પાંચમું                                           D  ચોથું

17 નીચેનાંમાંથી  એક વિધાન ખોટું છે. તે શોધીને ઉત્તર લખો ?

       જંગલો જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે           

       B   જંગલો આબોહવાને વિષમ બનાવે છે

       જંગલો વરસાદ લાવવામાં ઉપયોગી છે    

       D  જંગલો પુરને નિયંત્રીત કરવામાં ઉપયોગી છે

18 ગુજરાતમાં કયા સ્થળે સરદાર પટેલ કૃષિ યુનિવર્સિટી આવેલી છે ?

       A   વિજયવાડા                                    B   દેલવાડા 

       C  વાંસદા                                            D  દાંતીવાડા

19 ઢોળાવવાળી,કાળી,કઠણ,પથરાળ જમીન ક્યા પાકને અનુકૂળ આવે છે ?

       A મકાઇ                                              B બાજરી          

      C જુવાર                                              D સોયાબિન

20 નીચેમાંથી કયો પાક ખરીફ પાક નથી ?

       A   ડાંગર                                             B    કપાસ   

       C   બાજરી                                           D  ઘઉં

21 ભાખરા-નાંગલ યોજના કઇ નદી પર યોજના છે ?

       A   ગોદાવરી                                       B   નર્નદા   

      C રાવી                                                 D સતલુજ

22 જળ એ કેવી સંપદા છે ?

       A ખાનગી                                            B જાહેર            

       C વ્યક્તિગત                                      D સહિયારી

23 આધુનિક યુગને બીજ કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

       A   ધાતુયુગ                                         B   તામ્રયુગ 

       C  ખનીજયુગ                                       D   લોહયુગ

24 નીચેનાંમાંથી એક જોડકું ખરું નથી તે શોધી ઉત્તર લખો ?

       A   લોખંડ – ઝારખંડ                             B   અબરખ – ઉત્તર પ્રદેશ        

       C   બૉક્સાઇટ – ઓરિસ્સા                     D   ચૂનાનો પથ્થર – મધ્ય પ્રદેશ 

25 ગુજરાતમાં ક્યા જિલ્લામાં લિગ્નાઇટ આધારીત વિદ્યુત મથક છે ?

       A   ભાવનગર                                      B   ભરૂચ    

       C   કચ્છ                                              D  મહેસાણા

26 ગુજરાત સરકારે જામનગર જિલ્લાના લાંબાગામે ક્યા દેશની મદદથી વિન્ડફાર્મ ઊભુ ર્ક્યું છે ?

       A   જાપાન                                          B   જર્મની   

       C   ડેન્માર્ક                                           D  ચીન

27 ગુજરાતમાં પ્રથમ તેલક્ષેત્ર ક્યાં મળી આવેલ છે ?  

       A    ભાવનગર                                     B    તુલસીશ્યામ    

       C  લૂણેજ                                             D    જામનગર

28 ભારતમાં રાસાયણીક ખાતરનું પ્રથમ કારખાનું ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યું ?

       વડોદરામાં                                     B  રાનીપેટમાં            

      C  ચેન્નાઇમાં                                         D  કલોલમાં

29 આધુનિક કારખાનાનાં વિકાસનો માર્ગ કઇ ક્રાંતિએ મોકળોર્ક્યો ?

       A ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ                                 B રશિયન ક્રાંતિ    

       C અમેરિકન ક્રાંતિ                                D હરિયાળી ક્રાંતિ

30 નીચેનામાંથી ક્યો માર્ગ પ્રથમ કક્ષાનો છે ?

       A ગ્રામ્યમાર્ગ                                       B જિલ્લામાર્ગ             

       C રાજ્ય ધોરીમાર્ગ                              D રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ

31 ગુજરાતમાંથી રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ પસાર થાયસે તેમાંથી નીચે આપેલ કયો ધીરી માર્ગ ખોટો છે ?  

       A  રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં – 8                    

       B   રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં – 15     

       C  રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં – 8B      

       D   રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં – 3

32 નીચેનામાંથી કઇ આર્થિક પ્રવૃતિ પ્રાથમિક કક્ષાની છે ?

       A  ખેતી                                                B  પરિવહન              

       C  આરોગ્ય                                           D  કાપડ ઉદ્યોગ

33 નીચેનામાંથી એક જોડકું ખોટું છે તે શોધીને લખો ?

       A  ખેતી,પશુપાલન વગેરે – પ્રાથમિક પ્રવૃતિ    

       B  શિક્ષણ,આરોગ્ય વગેરે – સેવાક્ષેત્ર     

       C  અણુશસ્ત્રોનું ઉત્પાદન – માધ્યમિક ક્ષેત્ર

       D  નોકરીઓ – રાજગાર ક્ષેત્ર

34 આર્થિક ઉદારીકરણની નીતિથી કયો એક લાભ થાયો છે ?

       A  કૃષિક્ષેત્રે વિકાસ વધે છે                         

       B  અસમાનતામાં ઘટાડો થાય છે

       C   સરકારનું દેવું વધે છે                          

       D   ભાવવધારો અંકુશમાં આવે છે

35 કોના દ્વારા સંચાલિત સેવાઓનો અમુક હિસ્સો ખાનગી પેઢીને સૌપવામાં આવ્યો ?

       A સરકાર                                            B સંયુક્ત સાહસો  

       C ખાનગી માલિકો                               D વ્યક્તિઓ

36 ભારતમાં ગરીબીનું સૌથી ઊંચુ પ્રમાણ ક્યા રાજ્યમાં છે ?

       A  મધ્ય પ્રદેશ                                     B  ગુજરાત              

       C  બિહાર                                             D  રાજસ્થાન

37 કેન્દ્રીય શ્રમિક શિક્ષણબોર્ડની  સ્થાપના ક્યારે થઇ હતી ?

        A  ઇ.સ. 952માં                                   B   ઇ.સ. 1991માં   

        C  ઇ.સ. 1958માં                                 D  ઇ.સ. 1975માં

38 બેકાર વ્યક્તિની નોંધણી કરવાનું કાર્ય કોણ કરે છે ?

       A  તાલુકા પંચાયત                                    

       B જિલ્લા વિનિમય કચેરી 

       C  શિક્ષણ કચેરી                                        

       D રોજગાર વિનિમય કચેરી

39 સરકારે ……. નાંપુરવઠામાં કરેલો વધારો ભાવવૃદ્ધિનું કારણ છે ?

        A  ચીજવસ્તુઓ                                   B   કાચામાલ            

        C  નાણાં                                             D  સેવાઓ

40 ISI નામની સંસ્થા હવે ક્યા નામે ઓળખાય છે ?

       A  BIS                                                 B  BSI                        

       C  ISA                                                 D  BAI

41 ગ્રાહક મંડળોને માન્યતા આપવાની શરૂઆત ભારતમાં ક્યારે થઇ ?

       A ઇ.સ. 1958                                        B ઇ.સ. 1973             

      C ઇ.સ. 1972                                         D ઇ.સ. 1986

42 આજે ભારતમાં વર્ષે કેટલા લાખ બાળકો કુપોષણના કારણે મૃત્યુ પામે છે ?

       A  32                                                   B  25                          

      C   35                                                   D  45

43 કઇ ઉંમરનાં તમામ બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે ?

       A  છ થીચૌદ વર્ષ                                B  આઠ થી ચૌદ વર્ષ      

       C  દસ થી ચૌદ વર્ષ                            D  સાતથી ચૌદ વર્ષ

44 વિકાસનો અંતિમ ઉદેશ ………. હોય છે ?

       A માનવ વિકાસ                                  B સામાજિક વિકાસ       

       C ઔદ્યોગિક વિકાસ                              D આર્થિક વિકાસ

45 526   આતંકવાદનો સામનો અને વિરોધ કરવા ભારતે કદાપિ શાનું ઉલ્લઘંન ર્ક્યું નથી ?

       A  માનવ અધિકારો                             B  નાગરિક અધિકારો     

      C  આર્થિક સમાનતા                              D  રંગભેદ

46 ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં બળવાખોરીને ઉત્તેજિત રાખનાર પરિબળ નથી ….. ?

       A  સરકારનો સહયોગ                                         

       B  બળવાખોર સંગઠનો વચ્ચેના સંબંધો

       C અનેક જનજાતિઓ                                    

       D  જંગલી અને પહાડી વિસ્તાર

47 સરકારી સહાય લેતી કોઇ પણ સંસ્થામાં ……. શિક્ષણ આપી શકાય નહી ?

       A  ભાષાનું                                           B  ધાર્મિક               

       C  લિપિનું                                            D  સંપ્રદાયનું

48 ભ્રષ્ટ્રાચારવિરોધી અધિનિયમન – 1988 કોને લાગુ પડે છે ?

       A  કિસાનોને                                        B  બધા સકારી કર્મચારીઓને                

       C  વકીલોને                                         D  વેપારીઓને

49 ચાર્ટર ઑફ રાઇટસ ?   

       A   સંયુક્ત રાષ્ટ્રો                                  B  અમેરિકા             

       C  જાપાન                                             D  રશિયા

50 વિકલાંગોના પુનર્વાસ અંગેનો કાયદો ક્યારે પસાર થયો ?

       A ઇ.સ 1992                                        B ઇ.સ. 1993             

       C ઇ.સ. 1994                                       D ઇ.સ. 19 95

 
1 ટીકા

Posted by on સપ્ટેમ્બર 2, 2011 in પ્રશ્ન બેંક

 

One response to “પ્રશ્નપત્ર – 22

  1. vandana patel

    સપ્ટેમ્બર 11, 2011 at 9:05 એ એમ (am)

    સરસ…..

     

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: