RSS

પ્રશ્નપત્ર – 15

08 જુલાઈ

1 આર્યો કઇ પ્રજાને નિષાદ કહેતા હતા ?

       A   દ્રવિડ                                B   મોંગોલૉઇડ                      

       C   આર્મેનોઇડ                        D  ઑસ્ટ્રોલૉઇડ

2  નીચેના પૈકી ક્યું વિધાન સાચું છે. તે જણાવો 

       A સંસ્કૃતિ એટલે સાંસ્કૃતિક બાબતોનો સરવાળો          

       B  સંસ્કૃતિ એટલે માનવ મનનું ખેડાણ

       C  સંસ્કૃતિ એટલે માનવ જીવનનો વિકાસ                  

       D  સંસ્કૃતિ એટલે પ્રકૃતિના તત્ત્વોનો સરવાળો

3 જટાયુવધ,રામ-રાવણ યુદ્ધ વગેરે વિષયવસ્તુ ક્યા નૃત્યમાં જોવા મળે છે?

       A  કથકલી                             B  કથક        

       C મણિપુરી                             D ઓડિસી

4 કઇ નૃત્યશૈલી વેશભૂષા,ભાવ અને તાલની દષ્ટિએ આગવું સ્થાન ધરાવે છે ?

       A મણિપુરી                             B  કૂચીપુડી          

       C  ભરતનાટયમ્                     D  ઓડિસી

5 મસ્જિદના સ્તંભોવાળા ઓરડાને શું કહે છે ?

       A  ગલિયારા                          B  કિબલા           

       C  લિવાન                              D  મહેરાબ

6 ગોળગુંબજ કયાં આવેલો છે ?

       A  વિજાપુર                            B  બિજાપુર          

       C  બિકાનેર                            D  વિસનગર

7 નીચેનામાંથી કઇ નદીના કિનારે દ્રવિડ શૈલી વિક્સી હતી ?

       A  ગંગા                                  B  ગોદાવરી          

       C કાવેરી                                D સિંધુ

8 કવિ તિરુવલ્લુરનો પ્રખ્યાત ગ્રંથ કયો છે ?

       A  શીલપ્પતિકારમ્                B  કુરલ                         

       C મણિમેખલાઇ                      D  તોલકાપ્પિયમ્

9 જેમાં સરળ અને સુંદર વાક્યો દ્વારા ગહન વિચારો વ્યકત કરવામાં આવ્યા છે . તે ગ્રંથો કયા છે ?

       A  વેદાંગ                               B  વેદગ્રંથો                   

      C  બ્રાહ્મણગ્રંથો                         D  ઉપનિષદો

10 સંગમ સાહિત્યનો વ્યાકરણગ્રંથ નીચેનામાંથી ક્યો છે ?

      A એત્તુથોકઇ                           B પથ્થુપાતુ          

      C તોલકાપ્પિયમ્                    D એકપણ નહિ

11 વાસ્તુકલાનો ઉત્તમ નમૂનો કયો છે ?

       A  સાંચીનો બૌદ્ધ સ્તુપ          

       B જાવાનો સ્તુપ 

       C સારનાથનો બૌદ્ધ સ્તુપ (સ્તંભ)             

       D  સારનાથનો ધમક સ્તુપ

12 કઇ વિદ્યાપીઠમાં સ્વતંત્ર રસાયણશાળા અને ભઠ્ઠીઓ હતી ?

       A  વિક્રમશિલા                        B  તક્ષશિલા               

       C  નાલંદા                               D  વલભી

13 જ્યોર્તિલિંગોની સંખ્યા કેટલી છે ?

       A  13                                     B  14                   

       C  11                                     D  12

14 ક્યું સ્થાપત્ય મધ્યકાલીન વિશ્વની સાત અજાયબીઓ પૈકી એક છે ?

       A  આગરાનો કિલ્લો                B  તાજમહલ              

       C  ખજૂરાહો મંદિર                   D  ઇલોરાની ગુફાઓ

15 હમ્પી ભારતના ક્યા રાજ્યમાં આવેલું છે ?

       A કેરલ                                  B ગોવા         

       C કર્ણાટક                               D તમિલનાડુ

16 1047   ભારતના રેલવે વારસાનું પ્રદર્શન કરતું સંગ્રાહલય ક્યાં આવેલું છે ?

       A  વડોદરા                             B  દિલ્લી            

       C  મુંબઇ                                 D  અમદાવાદ

17 વન્યજીવોને લગતો કાયદો ક્યારે પસાર કરવામાં આવ્યો ?

       A ઇ.સ. 1952                         B ઇ.સ. 1972         

       C 1872                                  D ઇ.સ. 1876

18 નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તે શોધીને ઉત્તર લખો ?

       A પડખાઉ જમીનમાં લોહ અને ઍલ્યુમિનિયમનાં સંયોજનનું પ્રમાણ વધુ હોય છે

       B  નદીના કાંપની જમીન ખૂબજ ઓછી ઉપજાઉ હોય છે

       C  પહાડી જમીન અપરિપક્વ અને બહુ ઓછા કસવાળી હોય છે    

       D  ઢોળાવવાળા વિસ્તારમાં વૃક્ષારોપણ કરી જમીન ધોવાણ અટકાવી શકાય

19 કઇ જમીન છિદ્રાળું અને ઉપજાઉ હોય છે ?

       A કાળી                                  B કાંપની        

      C રાતી                                   D પડખાઉ

20 બાંદીપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા રાજયમાં આવેલું છે ?

       A   ઉત્તરાખંડ                          B   મધ્ય પ્રદેશ        

       C   અસમ                               D   કર્ણાટક

21 ભારતમાં જંગલોનું પ્રમાણ કેટલું છે ?

       A 33.3 ટકા                            B 23.3.ટકા           

       C 19.3 ટકા                            D 21.3 ટકા

22 દુનિયામાં શેરડીનું સૌથી વધુ વાવેત કયા દેશમાં થાય છે ?

       A   ચીન                                 B  યુ.એસ.એ.   

       C   ભારત                               D   ઇંગ્લેન્ડ

23 રબરના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં ક્યા સ્થાને  છે ?

       A  ત્રીજા                                 B   ચોથા     

       C   પાંચમાં                            D  પ્રથમ

24 ડાંગર ક્યા કટિબંધનો પાક છે ?

       A સમશીતોષણ                     B ઉષ્ણ                

       C શીત                                  D ત્રણમાંથી એક પણ નહિ

25 યમુના નહેરનું નિર્માણ ક્યારે કરવામાં આવ્યું ?

       A ઇ.સ. 1983                          B ઇ.સ. 1793         

       C ઇ.સ. 1883                          D ઇ.સ. 1882

26 વૃષ્ટિ-જળ સંચયનના ઉદ્દેશો પૈકી એક ઉદેશ  ખોટો છે.  શોધીને ઉત્તર લખો ?

       A   પાણીની વધતી જતી માગને પૂરી કરવી     

       B   ભૂમિજળના પ્રદૂષણને અટકાવવું

       C   ભૂમિજળની ગુણવત્તમાં સુધારો કરવો           

        D  સ્થ-માર્ગોની બંને બાજુએ પાણીનો સંગ્રહ કરવો

27 બૉક્સાઇટમાંથી કઇ ધાતુ મેળવવામાં આવે છે ?

       A   બેરિયમ                           B   ઍલ્યુમિનિયમ

       C   અબરખ                            D   સીસું

28 તાંબા સાથે જસત ભેળવતા તેમાંથી કઇ મિશ્રધાતુ મળે છે ?

       A પિત્તળ                                B કાંસુ                

       C કલાઇ                                 D સીસુ

29 નીચેનાં વિધાનોમાંથી એક વિધાન ખરું નથી તે શોધી ઉત્તર લખો ?

       A   પવનઊર્જા વાસ્તવમાં સૂર્યઊર્જાનું સ્વરૂપ

       B   પવનઊર્જાને પવન ચક્કી દ્વારા મેળવવામાં આવે છે

       C   પવનઊર્જા વાસ્તવમાં ભરતી ઊર્જાનું સ્વરૂપ છે   

        D પવનઊર્જા કુદરતી પુન: ઉત્પાદિત અને પ્રદૂષણરહિત છે

30 ભારતમાં સૌથી વધુ ખનીજ તેલ અને કુદરતી વાયુ ક્યા ક્ષેત્રમાં થી મળે છે ?

       A   અંકલેશ્વર                          B    વસઇ  

       C   બૉમ્બેહાઇ                         D  ગાંધાર 

31 નીચેનાંમાંથી એક જોડકું ખરું નથી તે શોધી ઉત્તર લખો ?

        A   દિગ્બોઇ રિફાઇનરી – અસમ                      

        B   હલ્દિયા રિફાઇનરી – અરુણાચલ પ્રદેશ     

        C   કોયલી રિફાઇનરી – ગુજરાત         

         D   બરૌની રિફાઇનરી – બિહાર

32 નીચેનામાંથી ક્યા સ્થળે રેલવેના ડબ્બા બને છે ?

        A   ચેમ્બુર                             B  તુતીકોરીન      

        C  પેરામ્બુર                           D  વિશાખાપટ્નમ

33 ઊની કાપડ ઉદ્યોગની સૌથી મોટું કેન્દ્ર ક્યું ?

       A   લુધિયાણા                         B    અમૃતસર   

       C   ધારીવાલ                          D   મુંબઇ

34 રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં- 2 ક્યા નામે ઓળખાય છે ?

       A   સરહદી માર્ગ                     B   કોસ્ટલ હાઇવે

       C   ગ્રૅન્ડ ટ્રંક રોડ                     D   સુવર્ણ ચતુર્ભુજ

35 ભારતે સૌ પ્રથમ ક્યો ઉપગ્રહ અવકાશમાં તરતો મૂક્યો હતો ?

       A રોહણી                                B એજ્યુસેટ     

       C આર્યભટ્ટ                              D ઇન્સેટ – 1

36નીચેનામાંથી કઇ આર્થિક પ્રવૃતિ સેવાક્ષેત્રની પ્રવૃતિ છે ?

        A  પશુપાલન                        B  વનસંવર્ધન             

        C   કારખાના                         D   એક પણ નહિ

37 વિકસિત દેશોનો ખ્યાલ કેવો છે ?

       A  ન્યૂનતમ                            B   સાપેક્ષ           

       C   નિરપેક્ષ                             D   આપેક્ષ

38 આર્થિક ઉદારીકરણની નીતિથી ક્યો એક ગેરલાભ થયો છે ?

       A  અસમાનતામાં વધારો                        

       B  ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન વધ્યું છે    

       C  સરકારનું કામકાજ વધ્યું છે                       

       D  વિદેશી હૂંડિયામણની સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે

39 18 થી 35 વર્ષના શિક્ષિત બેરોજગારોને કઇ યોજના અન્વયે લાભ મળે છે ?

       A  સુવર્ણજયંતિ ગ્રામ રોજગાર યોજના     

       B   જવાહર ગ્રામ સમૃદ્ધિ યોજના   

       C  સંપુર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના          

       D  સુવર્ણજયંતી શહેરી સ્વરોજગાર યોજના

40 ક્યા અભિયાન હેઠળ સુલભ શૌચાલય બાંધવા સબસિડી આપવામાં આવે છે ?

       A  સર્વશિક્ષા અભિયાન          

       B  મેરા ભારત મહાન  

       C  નિર્મલ ભારત શૌચાલય            

       D   નિર્મલ ભારત અભિયાન

41 તેજી-મંદીના કારણે ઉદભવતી બેરોજગારી એટલે…

       A ઘર્ષણજન્ય બેરોજગારી          

       B ઔદ્યોગિક બેરોજગારી

       C ચક્રીય બેરોજગારી              

       D માળખાગત બેરોજગારી

42 વિશ્વમાં દર વર્ષે ગ્રાહક અધિકાર દિનની ઉજવણી ક્યારે થાય છે ?

       A  6 જાન્યુઆરી                      B  10 દિસેમ્બર            

       C  15 માર્ચ                             D  5 જૂન

43 ગ્રાહક સુરક્ષાની સૌથી મોટી અદાલત કઇ છે ?

       A  રાષ્ટ્રીય ઉપભોક્તા આયોગ               

       B  રાષ્ટ્રીય સુપ્રીમ અદાલત  

       C  રાષ્ટ્રીય અદાલત                      

       D  રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક અદાલત

44 માનવવિકાસ આંકનો ખ્યાલ કોના દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યો છે ?

       A  WHO                                 B  UNDP             

       C  UNO                                  D  UNICEF

45 માનવવિકાસ અહેવાલ 2005 મુજબ ઉચ્ચ માનવિકાસ ધરાવતા 57 દેશોમાં …… પ્રથમ ક્રમે છે ?

       A  અમેરિકા                            B  કૅનેડા             

       C  જાપાન                              D  નોર્વે

46  વિદેશ વિરોધિ આંદોલનમાંથી જન્મેલું ખતરનાક બળવાખોર સંગઠન ક્યું છે ?

       A  નક્સલવાદી                      B   માઓવાદી             

        C   ઉલ્ફા                               D  કુકી

47 બિનકાયદેસર રીતે વસેલા લોકોએ ત્રિપુરામાં ક્યું સંગઠન બનાવ્યું છે ?

       A   ત્રિપુરા ઉપજાતિ જુપા સમિતિ             

       B  કુકી ટાઇગર્સ ફોર્સ   

       C  નૅશનલ લિબરેશન ફોર્સ                     

       D  ત્રિપુરા ટાઇગર્સ ફોર્સ

48 નીચેનામાંથી એક વિધાન ખરું નથી તે શોધી ઉત્તર લખો ?

       A  આતંકવાદી વિસ્તારમાં રહેતા લોકો અન્ય પ્રદેશમાં ધંધાર્થે જાય છે

       B  આતંકવાદને લીધે સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓ વારંવાર થાય છે     

       C  આતંકવાદના કારણે ભ્રાતૃભાવના ઓછી થતી જાય છે

       D  આતંકવાદ સમાજને સંગઠન તરફ દોરી જાય છે

49 અધિકાર એ કોનું અનિવાર્ય લક્ષણ છે ?

      A  રાજકારણનું                        B  ચૂટણીઓનું         

      C  નાગરિકતાનું                       D  વિચારોનું

50 સમગ્ર સમાજ માટે ચિંતાનો વિષય ક્યો છે ?     

       A વૃદ્ધો અને નિ:સહાયોનું રક્ષણ    

       B વિકલાંગો

       C બાળમજૂરો                      

       D બેરોજગારો

Advertisements
 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: