RSS

પ્રશ્નપત્ર – 14

02 જુલાઈ

1 કઇ સંસ્કૃતિના લોકોએ ભારતની સંસ્કૃતિના દેહપીંડ  ઘડવામાં ફાળો આપ્યો છે ?

             A  ચીની સંસ્કૃતિ                      B  મિસરસંસ્કૃતિ    

            C ગ્રીક સંસ્કૃતિ                          D સિંધુખીણ સંસ્કૃતિએ સંસ્કૃતિ

2 નીચેના પૈકી ક્યું વિધાન ખોટું છે. તે જણાવો 

              A  ભારત અનેક વિચારધારનું સંગમ તિર્થ છે

              B ભારતનો વારસો સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ છે

              C   વારસો એ આપણને લોકોની ભેટ છે        

              D ભારતની પ્રજાએ સર્વ જીવો પ્રત્યે સમભાવ કેળવ્યો છે

3 ગુજરાતમાં જરદોશીવર્ક ક્યા થાય છે ?

              A  પાલનપુર                         B  સુરત                 

              C  ખંભાત                              D જામનગર

4 કથક કયા રાજયનો લોકપ્રિય નૃત્ય પ્રકાર છે ?

             A તમિલનાડુ                          B અસમ                 

             C  કેરળ                                  D કર્ણાટક

5  થંજાવુર ખાતે કયાં વંશની રજધાની હતી ?

              A  ચોલ વંશ                           B  પહલવ વંશ                 

              C  ગુપ્ત વંશ                          D  સોલંકી વંશ

6 ભારતીય શિલ્પ સ્થાપત્યનો આરંભ નીચેમાંથી કઇ સંસ્કૃતિ દરમિયાન થયો હતો ?

             A  મિસર                                 B ઉત્તર વેદકાલીન 

             C વેદકાલીન                           D હડપ્પીય

7 બ્રાહ્મણગ્રંથોના પરિશિષ્ટ તે  ?

             A  સ્મૃતિગ્રંથો                          B  દાર્શનિકગ્રંથો    

             C  આરણ્યકો ગ્રંથો                   D  વેદગ્રંથો

8 કશ્મીરના ઇતિહાસને આલેખતો મહત્ત્વનો ગ્રંથ કયો છે ?

              A  કથાસરિતસાગર                B  સુબોધસરિતસાગર                 

              C  ગીતગોવિંદસાગર              D  રાજતરંગણી

9 સોળમાં જૈન તિર્થકરના જીવનને આલેખતું કયું પુસ્તક કવિ પોન્નાએ તૈયાર ર્ક્યું ?

             A  પાશ્વપુરાણ                         B  મહાવીરપુરાણ              

             C  આદિપુરાણ                        D શાંતિપુરાણ

10 કુષાણ રાજવીના સમયની બુદ્ધની પ્રતિમાઓ ક્યાંથી પ્રાપ્ય થઇ છે ?

             A  હડપ્પા                               B  ચેન્નાઇ                

             C  પાટણ                                 D  તક્ષશિલા

11 બ્રહ્મસિંદ્ધાત ગ્રંથ કોણે લખ્યો હતો ?

              A  આર્યભટ્ટ                             B  વિશ્વકર્મા              

              C  બ્રહ્મગુપ્તે                            D  બ્રાભ્રવ્ય

12 તાજમહલ કઇ નદી કિનારે આવેલો છે ?

             A  ગંગા                                  B  યમુના                

            C  સાબરમતી                          D  બ્રહ્મપુત્રા

13 નીચેનામાંથી ક્યા શહેરને સાત પેગોડાના શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

              A  તિરુવનંતપુરમ્                  B  કાંચી                 

              C  મહાબલિપુરમ્                    D  ત્રિવેન્દ્રમ

14 નીચેના પૈકી ક્યું વિધાન ખોટું છે. તે જણાવો ?

              A  ઇલોરાની ગુફાઓનું આકર્ષણ કૈલાસમંદિર છે

              B  અજંતાની ગુફાઓ મહારાષ્ટ્રનાં ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં આવેલી છે

              C ઇલોરાની ગુફાની સંખ્યા 30 છે

              D  કૈલાસમંદિર 50 મીટર લાંબુઅને 33 મીટર પહોળું છે

15 એલ.ડી. ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ ઇન્ડોલોજી નામનું સંગ્રાહલય ક્યાં આવેલું છે ?

             A  વડોદરા                              B  પાટણ                

             C  અમદાવાદ                          D  દિલ્લી

16 નીચેનામાંથી ક્યું જોડકું ખોટું છે. તે જણાવો ?

             A  સહસ્ત્રલિંગતળાવ – પાટણ      

             B  મલાવ તળાવ – ધોળકા

             C  રાણકી વાવ – અડાલજ                         

             D  નવઘણ કૂવો – જૂનાગઢ

17  નીચેનામાંથી કઇ પદ્ધતિથી જમીન ધોવાણ થતું નથી ?

             A કોતર થકી ધોવાણ              B જંગલો થકી ધોવાણ    

            C પવન થકી ધોવાણ               D પડ – ધોવાણ

18 માનવ દ્વારા થતાં સંસાધનના વ્યવસ્થાપનને …. કહે છે ?

             A આયોજન                             B સંગ્રહ            

             C સંરક્ષણ                                D નિયમન

19  વિશ્વ વનદિન કઇ તારીખે ઊજવાય છે ?

             A 10 નવેમ્બર                         B   4 ઑકટોબર    

             C    21 માર્ચ                            D  5 જૂન

20 કોર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા રાજયમાં આવેલો છે ?

             A  અસમ                                B    કર્ણાટક     

             C    મધ્ય પ્રદેશ                      D   ઉત્તરાખંડ

21ગુજરાતનો કયો પ્રદેશ ઘઊંના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે ?

              A   કાનમ                               B  ચરોતર          

              C   ભાલ                                 D  નળકાંઠા

22 ભારતની રાષ્ટ્રીય આવકનો કેટલા ટકા હિસ્સો કૃષિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે ?

             A   72%                                   B   26%        

             C   62%                                   D  64%

23 નીચેનાંમાંથી એક જોડકું ખોટું  છે. તે શોધીને લખો  ?

             A   જુવાર બાજરી – શુષ્ક ખેતી                   

             B   ઘઉં, કપાસ – સ્થળાંતરીત ખેતી   

             C   ડાંગર,શેરડી –     આર્દ્રત ખેતી     

             D  ચા, કૉફી – બાગાયતી ખેતી

24 ભારતના કયા રાજયમાં તેના સ્પષ્ટ વાવેતર વિસ્તારના  સંદર્ભમાં  સૌથી  ઓછી  સિંચાઇ  થાય  છે  ?

              A   ઓરિસા                            B   મિઝોરમ 

              C   જમ્મુ-કશ્મીર                    D  રાજસ્થાન

25 ગ્રાન્ડ ઍનિકટ નહેર કઇ સદીમાં નિર્માણ પામી ?

             A ત્રીજી                                    B ચોથી            

            C બીજી                                     D પાંચમી

26 ભારતના કાચા લોખંડનો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ ક્યો છે ?

              A  યૂ.એસ.એ.                         B   યૂ.કે.         

              C    જાપાન                            D  દક્ષિણ કોરિયા

27  નીચેની કઇ ખનીજનો સમાવેશ સંચાલન શક્તિનાં સાધનોમાં થાય છે ?

              A    કોલસો                            B    લોખંડ   

              C   એસ્બેસ્ટોસ                        D    મૅંગેનીઝ

28 ગુજરાતમં પેટ્રોકેમિકલ્સ સંકુલ અને રાસાયણિક ખાતરના કારખાન ક્યા શહેર નજીક વિકસ્યાંછે ?    

              A   અમદાવાદ                       B  સુરત    

              C   વડોદરા                           D   જામનગર

29 દેશમાં ગુજરાતમાં વધુ શું મળે છે ?

              A   પવનશક્તિ                      B   ભરતીશક્તિ       

              C   ગોબરગૅસ                         D    સૂર્યશક્તિ

30 તાપી – ઉકાઇ જલવિદ્યુતમથક, કાવેરી – 

             A   જલધારા વિદ્યુતમથક                  

             B    શ્રીરામ વિદ્યુતમથક

             C    શિવસમુદ્રમ્ વિદ્યુતમાથક              

             D     ધુવારણ વિદ્યુતમથક

31 શણની બનેલી ચીજ વસ્તુઓમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે ?

             A  પ્રથમ                                 B  દ્વિતીય      

             C  નવમું                                 D  ચોથું

32 ભારતમાં  ઉદ્યોગોનો આયોજનપૂર્વકનો વિકાસ ક્યારે થયો ?

              A ઇ.સ. 1950                         B ઇ.સ. 1951             

              C ઇ.સ. 1952                         D ઇ.સ. 1954

33  વ્યાપાર પ્રવૃતિએ ક્યા પ્રકારની પ્રવૃતિ છે ?

             A   પ્રાથમિક                           B    માધ્યમિક            

             C   તૃતિય                              D   દ્વિતિય

34 સૌરાષ્ટ્ર સાગર કિનારાને સાંકળતો ધોરી માર્ગ ક્યા નામે ઓળખાય છે ?

             A  મેટ્રો હાઇવે                         B  કોરીડોર હાઇવે     

             C  સાગર હાઇવે                     D  કોસ્ટલ હાઇવે

35  ઉત્પાદનમાં સાધનો કેટલા ઉપયોગો ધરાવે છે ?

               A  બે                                     B   એક જ               

               C  અનેક                               D  વૈકલ્પિક

36 વિકાસશીલ દેશોમાં કોનું પ્રભુત્વહોય છે ?

             A પ્રાથમિક ક્ષેત્ર                      B માધ્ય્મિક ક્ષેત્ર   

             C સેવાક્ષેત્ર                             D એક પણ નહિ

37  વૈશ્વિકીકરણનો ખ્યાલ કોની સાથે સંકળાયેલો છે ?

              A  વિદેશની નાણાંકીય નીતિ                             

              B   રાજકોશીય નીતિ

              C  ઔદ્યોગિકનીતિ                                      

              D  વિદેશવ્યાપાર અંગેની નીતિ

38 લાંબા ગાળાંના સંદર્ભમાં કોઇપણ અર્થતંત્રનું ધ્યેય શું હોવું જોઇએ ?

              A  આર્થિક વિકાસ                   B આર્થિક વૃદ્ધિ             

              C ગરીબી નાબૂદી                   D ટકાઉ વિકાસ

39 આપણા આયોજનની સૌથી નબળી કડી કઇ છે ?

              A  બેરોજગારીની સમસ્યા                   

              B  રાષ્ટ્રીય આવકની સમસ્યા     

              C  માળખાગત સુવિધાઓની સમસ્યા                

              D  નિરક્ષરતાની સમસ્યા

40 નીચેના જોડકામાંથી એક જોડકું ખોટું છે તેવ જણાવો ?

             A  સુવર્ણજયંતી ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના – SGSRY

             B  જવાહર ગ્રામ સમૃદ્ધિ યોજના – JSRY  

             C  સંપૂર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના – SGRY       

              D પ્રધાનમંત્રી ગ્રામોદ્ધાર યોજના – PMGY

41  ISO નામની  આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે ?

              A  દિલ્લીમાં                          B  ન્યૂ યૉર્કમાં            

             C  પૅરિસમાં                            D  જીનીવામાં

42 કઇ વ્યક્તિને ગ્રાહક સુરક્ષાના જન્મદાતા માનવામાં આવે છે ?

             A  એડોલ્ફ નાડાર                    B  રાલ્ફ નાડાર                 

             C  એડોલો રાલ્ફ                      D હિમ્બલ નાડાર

43 કેરળમાં એક હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા કેટલી છે ?

              A  1067                                 B  1048                      

              C  1086                                 C  1090

44 જીવનઘોરણ કોના દ્વારા મપાય છે ?

              A  વાર્ષિક આવક દ્વારા            B   દૈનિક આવક દ્વારા     

             C  માથાદીઠ આવક દ્વારા         D  રાષ્ટ્રીય આવક દ્વારા

45   ભારતેની સામાજિક સંરચના શેના પર આધારીત છે ?

             A  સાંપ્રદાયિકતા                    B  ધર્મ                        

            C  જૂથવાદ                             D  જ્ઞાતિવાદ

46 અમૃતસરના સોવર્ણમંદિરમાંથી બળવાખોરોને હટાવવા માટે કઇ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી ?

             A  ઑપરેશન બ્લ્યુ સ્ટાર          B  ઑપરેશન ગોલ્ડન સ્ટાર

             C  ઑપરેશન વિજય                D  ઑપરેશન અમૃતસર

47 બંધારણના ક્યા આર્ટિકલ પ્રમાણે રાજ્ય કોઇ પણ નાગરિક પ્રત્યે ભેદભાવ રાખી શકશે નહિ ?

              A  18                                     B  15                          

              C  28                                     D  35

48  વિશ્વમાં સૌથી વધારે બાળ મજૂરો ક્યા દેશમાં છે ?

              A  ચીન                                 B  બ્રાઝિલ               

             C  ભારત                                D  રશિયા

49 ભ્રષ્ટ્રાચાર એ કેવું કૃત્ય છે ?

              A  રાષ્ટ્ર વિરોધી                     B સમાજવિરોધી    

              C  પ્રાંતવિરોધી                      D  મહિલાવિરોધિ

50 કાયદાની ઓછી જાણકારી પાછળનું મહત્વનું કારણ ……….

              A સાક્ષરતા                             B નિરક્ષરતા       

              C ઉદાસીનતા                         D અનિચ્છા

Advertisements
 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: