RSS

પ્રશ્નપત્ર – 12

21 જૂન

1 માનવસમાજની અદ્વિતીય લાક્ષણીકતા કઇ છે ?

              A આહાર અને નિંદ્રારા                     B સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા    

              C પોશાક અને ખોરાક                      D ધર્મ અને કલા

2 સાંસ્કૃતિક વારસામાં કઇ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે

              A  જંગલ, ઋતુઓ વગેરે                  B   તળાવો, સરોવરો વગેરે

              C પહાડો,સાગરો વગેરે                   D   ઇમારતો,શિલાલેખો વગેરે

3 નીચે પૈકી કઇ ચિકિત્સા પદ્ધતિ પ્રકૃતિ આધારિત નથી ?

              A  આયુર્વેદ                                    C  યુનાની   

              C  એલોપેથી                                D  નેચરોપેથી

4 ભારતનો કયો ગ્રંથ સંગીતની ગંગોત્રી છે ?

               A અથર્વવેદ                                 B  સામવેદ                

               C  યજુર્વેદ                                   D  ઋગવેદ

5 પંડિત સારંગદેવે કયા ગ્રંથનું સર્જન કર્યું હતું ?

              A સંગીત રતનાકર                        B સંગીત મકરંદ       

              C સંગીત પારિજાત                        D સંગીત સાગર

6 ક્યા પંડિતે સંગીત રત્નાકરને સંગીતનો સૌથી પ્રમાણભૂત ગ્રંથ ગણાવે છે ?

              A  પંડિત બાબા હરીદાસ                 B  પંડિત પાનીકર  

              C  પંડિત ભાષ્કર                            D પંડિત વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખંડે

7 પ્રાચીન ભારતનું સૌથી મોટું મંદિર કયું છે ?

              A  કૈલાસમંદિર                                      B  મહાબલિપુરમ મંદિર   

              C કોર્ણાક મંદિર                                      D  બૃહદેશ્વર મંદિર

8 તક્ષશિલાનો ધર્મરાજિકાનો સ્તુપ કઇ શૈલીમાં છે ?

              A  દ્રવિડ                                       B  મથુરા                

               C  આર્યન                                     D  ગાંધાર

9 અબુ ફઝલનો પ્રખ્યાત ગ્રંથ

              A બાબરનામા                                B તવારીખ-એ-હિંદ

              C આયના-એ-અકબરી                    D તારીખે-એ-ફિરોજશાહી

10 પ્રાચીન ભારતનો સૌપ્રથમ ઇતિહાસનો ગ્રંથ કયો છે ?

              A  રાજતરંગણી                             B  પૃથ્વીરાજરાસો  

               C  વિક્રમાદેવચરિત                      D  હર્ષચરિત

11 નીચેનામાંથી એક જોડકું ખોટું છે. તે શોધીને લખો ?

              A  પાણિનિ – અષ્ટધ્યાયી              B  કૌટિલ્ય – અર્થશાસ્ત્ર                

              C અશ્વઘોષ – બુદ્ધચરિત                D  શંકરાચાર્ય – ત્રિપિટિક

12 પૌરાણિક પરંપરા અનુસાર દેવોના પ્રથમ સ્થપતિ કોણ છે ?

             A  ધર્મકર્મા                                    B  દેવકર્મા              

             C  ઇન્દ્રકર્મા                                   D  વિશ્વકર્મા

13 આધુનિક વિશ્વને કોને નાનું બનાવ્યું છે ?

              A વાહવ વ્યવહાર                          B શિક્ષણ           

              C વિજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજી              D વસ્તી વધારો

14 અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ કયા રાજયમાં આવેલી છે ?

              A  ગુજરાત                                     B  મહારાષ્ટ્ર               

              C  મધ્યપ્રદેશ                                 D  કર્ણાટક

15 ગણગોર કયા રાજયનો મહત્વનો તહેવાર છે ?

              A  રાજસ્થાન                                 B  અસમ                

              C  મહારાષ્ટ્ર                                   D  તમિલનાડુ

16 ચિતોડગઢ અને રંણથંભોરના કિલ્લાઓ કયા રાજયમાં આવેલા છે ?

              A  મધ્યપ્રદેશ                               B  ઓરિસ્સા                         

              C  તમિલનાડુ                               D  રાજસ્થાન

17 વન્ય જીવોનું સંરક્ષણ કરવા માટે સ્થપાયેલી સૌથી જૂની સંસ્થા કઇ છે ?

             A  રાષ્ટ્રીય સંગ્રાહલય                     B  ભારતીય સંગ્રાહલય    

            C મુંબઇ પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ સમિતિ    D વન્ય જીવન સલાહાકાર બોર્ડ

18 હૈદરાબાદમાં ક્યુ સંગ્રાહલય આવેલું છે ?

              A  સાલારજંગ સંગ્રાહલય               B  નિઝામ સંગ્રાહલય      

              C આબાદગંજ સંગ્રાહલય               D  સુલતાનગંજ સંગ્રાહાલય

19 નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તે શોધીને ઉત્તર લખો ?

             A પર્વતીય ક્ષેત્રમાં સીડી દાર ખેતરો બનાવી જમીન ધોવાણ અટકાવી શકાય

             B   પાકની ફેરબદલી અને સિંચાઇ કરીને જમીનનું ધોવાણ અટકાવે શકાય    

             C  ઢોળાવવાળા વિસ્તારમાં વૃક્ષારોપણ કરીને જમીન ધોવાણ અટકાવી શકાય

              D  પશુઓ દ્વારા થતું ચરાણ અટકાવીને જમીનનું ધોવાણ અટકાવી શકાય

20 કઇ જમીનમાં લોહ અને ઍલ્યુમિનિયમના સંયોજનોનું પ્રમાણ વધુ હોય છે ?

             A   રાતી જમીન                             B  પડખાઉ જમીન  

             C રણપ્રકારની જમીન                    D  કાંપની જમીન

21 ભારતના બંધારણમાં સુધારો કરી ઇ.સ.1976માં  ……. માં વનસંરક્ષણ માટે જોગવાઇ કરાઇ 

             A બંધારણના આમુખમાં

              B  બંધારણની કલમ નંબર 51 (ક)

             C  રાજનીતિના માર્ગદર્શન સિદ્ધાંતો અને નાગરિકની મૂળભૂત ફરજો

              D   સરકારના કાયદામાં

22 ઉત્તરાખંડ રાજયમાં આવેલું જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર કયું છે ?

              A પંચમઢી                                    B   સિમિલિપાલ    

              C  નંદાદેવી                                    D   સુંદરવન

23 સર્પોના સંદર્ભમાં ઉપયોગી વનસ્પતિ નીચેનામાંથી કયા ઉપવનમાં મળી આવે છે ?

             A  ઇરિંગોલ કાવૂ                            B  કિંકડી       

             C  લિંગદોહ                                   D  દેવરહતી

24 નીચેના પૈકી કયો પાક રવી પાક છે ?

              A   ઘઉં                                         B  બાજરી        

              C   કપાસ                                     D  જુવાર

25 જમીનની તીવ્ર અસમાનતા દૂર કરવા કોણ્ર “ભૂદાન યજ્ઞ”  ચલાવ્યો હતો ?

             A  મોરારજી દેસાઇ                         B  વિનોબા ભાવે      

            C  કાકાસાહેબ કાલેલર                   D  ગાંઘીજી

26 નીચેનાંમાંથી કયો પાક જાડા ધાન્ય પાક તરીકે ગણાતો નથી ?

              A    મકાઇ                                    B   જવ               

              C  બાજરી                                    D  ઘઉ

27  બીજી સદી દરમિયાન કાવેરી નદી પર કઇ યોજનાનું નિર્માણ થયુ હતું ?

              A   ગ્રેન્ડ કેન્યા નહેર                      B   ગ્રન્ડ ઍનિકટ નહેર        

              C  આંધ્રનહેર                                 D  ઇન્દિરા નહેર

28 નીચેનાંમાંથી ક્યું જોડકું ખોટું છે તે જણાવો ?

            A   ભાખડા-નાગંલ યોજના – સતલુજ               

            B    હીરાકુંડ યોજના – મહાનદી  

            C    નાગાર્જુન યોજના – ગોદાવરી નદી           

              D  કૃષ્ણરાજસાગર યોજના – કાવેરી નદી

29 રેતી અને પાણીના મિશ્રણને શું કહે છે ?

             A  ગેલેના                                        B   આગ્રેના  

             C   મોરટાર                                     D  મોરક્ષાર

30 નીચેનાં વિધાનોમાંથી એક વિધાન ખરું નથી તે શોધી ઉત્તર લખો ?

            A   બૉક્સાઇટની કાચી ધાતુ ઍલ્યુમિનિયમ તરીકે ઓળખાય છે      

             B  ચૂનાના પથ્થરનો ઉપયોગ મોટા ભાગે સિમેન્ટ બનાવવામાં થાય છે    

             C   સીસું મુલાયમ પણ ભારે ધાતુ છે    

              D  પૃથ્વીન મોટાભાગના ખડકોમાં લોખંડના તત્વો મળી આવે છે

31 ક્યા પ્રકારના કોલસાને ગરમ કરતા તેમાંથી ડામર મળે છે ?

              A  બિટ્યુમિનસ                             B  લિગ્નાઇટ 

              C   ઍન્થ્રેસાઇટ                              D  પીટ

32 ભારતનું સૌથી મોટું વિન્ડફાર્મ ગુચ્છ કયા રાજયમાં છે ?

             A   મહારાષ્ટ્ર                                  B  ગુજરાત  

             C   તમિલનાડુ                               D  આંધ્ર પ્રદેશ

33 ધુવારણ – ગુજરાત, શિવસમુદ્રમ્  – 

             A   ઓરિસ્સા                                  B  મહારાષ્ટ્ર      

             C    કર્ણાટક                                    D  મધ્ય પ્રદેશ

34 નીચેનામાંથી ક્યા સ્થળે રેશમી કાપડ બનાવવાની મિલો આવેલી છે ?

              A અમૃતસર                                   B લુધિયાણા                    

              C રાજકોટ                                    D મુર્શિદાબાદ

35 નીચેનામાંથી  એક જોડકું ખોટું છે ઉત્તર શોધી લખો ?

             A     રેલવે એંજિન – ચિત્તરરંજન      

             B   જહાજ બાંધ કામ – કંડલા   

             C    રેલવે દબ્બા – પેરામ્બુર               

             D  હવાઇ જહાજ – કોરાપુટ

36 ઑઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ ક્યા ક્ષેત્રનો ઉદ્યોગ છે ?

              A સંયુક્ત                                      B જાહેર            

              C ખાનગી                                      D સહકારી

37 ભારતનો વિદેશ વ્યાપાર ક્યા દેશો સાથે વધુ થાય છે ?

             A રશિયા                                        B  યૂ.એસ.એ.      

              C   જાપાન                                    D   ચીન

38 પરિવહનના કારણે કઇ પ્રક્રિયાને વેગ મળ્યો છે ?

              A ઉદારીકરણ                                B ખાનગીકરણ           

               C વૈશ્વિકીકરણ                              D ઉદ્યોગીકરણ

39 ક્યા અર્થતંત્રમાં બજારો સંપૂર્ણ મુક્ત હોય છે ?

              A સમાજવાદી                               B મિશ્ર            

              C સામ્યવાદી                               D મૂડીવાદી

40 મિશ્ર અર્થતંત્રમાં નીચેના પૈકી કઇ એક મર્યાદા જોવા મળે છે ?

              A  આર્થિક સાતત્યનો અભાવ         B   બિનકાર્યક્ષમતા             

              C  આર્થિક અવ્યવસ્થા                    D  ઉત્પાદનાના સાધનોનો બગાડ

41 વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું વડું મથક ક્યા આવેલું છે ?

              A  બેલગ્રેડ                                     B  વિયેના               

              C  જીનીવા                                    D  પૅરિસ

42 નાણાંનો પુરવઠો નક્કી કરવાની, ફેરફાર કરવાની, ફાળવણી કરવાની નીતિ એટલે … 

              A વિનિમયદરની નીતિ                  B નાણાકીય નાતિ

              C રાજકોષિય નીતિ                        D વિદેશ નીતિ

43  સુવર્ણજ્યંતિ શહેરી રોજગાર યોજના એ ક્યા પ્રકારની રોજગાર યોજના છે ?

              A  વેતનયુક્ત રોજગારીનો કાર્યક્રમ                 

              B  સમાન રોજગારીનો કાર્યક્રમ   

              C  રોજગારી સહાયક કાર્યક્રમ                             

              D  સ્વરોજગારી કાર્યક્રમ

44 રૂપિયાની ખરીદી શક્તિ ઘટવાનું મુખ્ય કારણ ક્યું છે ?

              A  મૂડીવધારો                               B  વસ્તીવધારો                

              C  ભાવવધારો                              D  માંગવધારો

45 ગ્રાહક અધિકારોની ઘોષણા કઇ સાલમાં કરવામાં આવી હતી ?

              A  ઇ.સ. 1962 માં                          B  ઇ.સ. 1972 માં   

              C  ઇ.સ. 1947 માં                          D  ઇ.સ. 1968 માં

46 ઇ.સ. 2005ના વર્ષને ક્યા વર્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

              A  રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ વર્ષ             B  રાષ્ટ્રીય મહિલા વર્ષ    

              C  રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા વર્ષ               D  રાષ્ટ્રીય જાગરણ વર્ષ

47 કેન્દ્રનાં ક્યા સંસદગૃહમાં કોઇ અનામત બેઠકો રાખવામાં આવી નથી ?

              A  રાજયસભા                               B  લોકસભા             

              C  વિધાનસભા                             D  વિધાન પરિષદ

48 એન.ડી.એફ.બી અને બી.એલ.ટી.એફ આ બે બળવાખોર સંગઠનો કઇ માગણી કરી રહ્યાં છે ?

              A  બૃહદ બોડોલેન્ડ                        B  અલગ બોડોલેન્ડ

             C બૃહદ અસમ                               D બૃહદ નાગાલૅન્ડ

49 ઇ.સ. 1983થી 1992ના દાયકાને કોણે વિકલાંગ દાયકા તરીકે જાહેર કોણે ર્ક્યો છે ?

              A  ભારત સરકારે                          B  યુનેસ્કોએ             

              C વિશ્વ-આરોગ્ય સંસ્થાએ               D  સંયુક્ત રાષ્ટ્રોએ

50  90 દેશોમાં ભ્રષ્ટાચારમાં ભારતનું સ્થાન … 

              A   10મું                                        B   69મું                   

              C   40મું                                       D   60મું

 

 

 

 

 

 


 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: